מטרות מרכז המחקר

1. תרומה אקדמית-מחקרית לעיר צפת ולסביבתה, על-ידי בחינתן של בעיות קהילתיות-חברתיות מורכבות, תוך שילוב ידע מחקרי-אקדמי בין-תחומי, עם ידע התנסותי בשטח.

 

2. קידום שתופי פעולה בנושאי מחקר, בין החוגים והיחידות של המכללה, לבין הארגונים הקהילתיים  בסביבתה.

 

3. העשרת שיטות ההוראה,ההכשרה והמחקר על-ידי שילוב הידע התנסותי המצטבר בקהילה ובמגוון הארגונים המשרתים את תושבי האזור.

 

4. שיתוף נציגי הציבור בהחלטות על נושאי המחקר,תוך תעדוף צרכי הקהילות המוחלשות, לצד זיהוי הכוחות וההזדמנויות בקהילות הללו.

 

5. פיתוח מנהיגות מקצועית, אזרחית וקהילתית לקידום האינטרסים החברתיים באזור.

 

6. חיזוק המעורבות החברתית של חברי הסגל והסטודנטים במחקרים הרלוונטיים לפיתוח העיר צפת וסביבתה.

עבור לתוכן העמוד