• מטרות

מטרות המרכז

מס'

מטרות

פעילויות

1

עידוד מורי המכללה לבצע מחקרים

כיחידים או בצוותים.

המרכז יציע נושאים למחקר, יפרסם "קולות

קוראים" מהארץ ומהעולם, ייצור קשרים עם מוסדות ומכוני מחקר בארץ ובעולם.

2

ייסוד ערוץ לפרסום עבור סגל מורי המכללה.

הוצאת כתב עת שפיט חד שנתי (כשלב א').

3

יצירת "במות" להצגת מחקרים ולקבלת משוב על מחקרים בהתהוות.

עריכת כנסים מדעיים במכללה.

4

פתיחת ערוצי קשר בין מורי המכללה.

* יסוד "פורום – עמיתי מחקר" של המרכז

באתר המכללה.

* עידוד קיום סמינרים מחלקתיים במכללה

בנושאים רלוונטיים וחשובים.

5

העשרת סגל המורים.

עריכת יום עיון ומחקר שנתי של המרכז במסגרתו יוזמנו מרצים מומחים ויוצגו הצעות מחקר שזכו במענקי המרכז.

6

שיתוף הסטודנטים הלומדים במכללה

בפעילויות השונות.

* עידוד ההשתתפות של סטודנטים בכנסים,

בסמינרים מחלקתיים ובהרצאות אורח של

מומחים.

* מתן אפשרות לסטודנטים להציג עבודות

סמינריוניות מצטיינות בימי העיון והמחקר.

7

* ביצוע מחקרי הערכה במכללה.

* ביצוע מחקרי הערכה בקהילות הגליל.

* בתיאום מול המכללה.

* בתיאום מכללה – קהילות – רשויות.

עבור לתוכן העמוד