• תחומים

תחומי מחקר

·         היסטוריה וארכיאולוגיה של הגליל בכל התקופות.

·         דת, מיסטיקה ורוחניות:

 1) הזרמים הנוצריים השונים בגליל

 2) הזרמים האסלאמיים בגליל

 3) הזרמים היהודיים בגליל.

·         צורות יישוב מגוונות בגליל:

ישובים עירוניים, ישובים כפריים, ישובים קהילתיים.

·         צפת והקבלה הלוריאנית.

·         המוסיקה בגליל: המוסיקה הערבית העממית, המוסיקה הערבית האמנותית, המוסיקה

                         בבתי הכנסת, מקורות הזמר העברי בקיבוצים בגליל, יצירה מקורית

                         מוסיקלית בגליל (במגזר הערבי ובמגזר היהודי).

·         הגליל כמושא ליצירות אמנות.

·         אמנות חזותית בגליל (בכל המגזרים)– ציור, פיסול, ארכיטקטורה, תיאטרון, קולנוע.

·         אומנים בגליל (בכל המגזרים.)

·         ספרות ושירה בגליל (בכל המגזרים).

·         סופרים ומשוררים בגליל (בכל המגזרים).

·         חינוך: מצב החינוך, תכניות הלימוד, מערכות החינוך, החינוך הבלתי פורמלי, תהליכי  \ 

           הוראה-למידה.

·         שפות בגליל – במגזרים השונים ובקבוצות השונות.

·         אתרים דתיים ואתרי עלייה לרגל בגליל (בכל הדתות והזרמים)

·         גיאוגרפיה של הגליל.

·         כלכלה בגליל – תעסוקה, אבטלה, רמות הכנסה, תעסוקה לפי מגדר.

·         רפואה בגליל – קונוונציונלית ואלטרנטיבית.

·         חקלאות בגליל.

 

עבור לתוכן העמוד