• עבודה סוציאלית

מטרות

מטרת העל של התכנית היא להקנות לתלמידיה ידע וערכים, שיאפשרו להם לתכנן ולבצע התערבות כוללנית ושיטתית בגישה מקצועית לשיפור רווחת אלה הפונים לקבל את שירותם. תשתית ידע וערכים אלה מיועדת ליצור בסיס למקצוע העבודה הסוציאלית והכוונה לבניית מטרות בשיתוף עם מקבלי השירות, בהתייחס להחלטות ההתערבות. הפסיכו סוציאלית. התערבות זו מושתת בין השאר על הבנה של מושגי היסוד במדעי החברה וההתנהגות, הקשורים להתנהגות אישית וחברתית

 

 

 

עוד בנושא זה...

עבור לתוכן העמוד