• מדעי התנהגות

מבנה הלימודים

הלימודים נמשכים שלוש שנים. 120 נקודות זכות.

שנה א'

קורסי היסוד במדעי ההתנהגות: מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לסוציולוגיה, תיאוריות בקרימינולוגיה, מבוא לאנתרופולוגיה חברתית, מבוא לגאוגרפיה חברתית, המבנה החוקי והמוסדי של מדינת ישראל, מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה חלק א + ב ועוד.

שנה ב'

קורסי חובה מתקדמים" תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות, אתנוגרפיה ושיטות מחקר איכותניות, דמוקרטיה: פלורליזם ורב תרבותיות. פסיכולוגיה התפתחותית, פסיכולוגיה פיזיולוגית ופסיכולוגיה חברתית.

 

קורסי התנסות לבחירה:

נוער בסיכון, העצמת נשים.

שני סמינרים בנושאים:

התמודדות עם התמכרויות, פסיכולוגיה יישומית, נשים במזרח התיכון, התמודדות עם אלימות בני נוער.

מבין רשימת קורסי הבחירה הכלליים:

תהליכים בין-אישיים בקבוצה, המשפחה כמערכת, אלימות נגד נשים, מגדר, אישיות וסטייה, יחסי אימהות ובנות, כתות מיסטיות, התמודדות עם מצבי לחץ, דיאלוג בין קבוצות ועוד.

 

תקציר

קורסי חובה – רשימת קורסי חובה ממוינים על פי שנה אקדמית.

קורסים שנה א

קורסי יסוד במדעי ההתנהגות:

מבוא לפסיכולוגיה

פסיכולוגיה התפתחותית של הילד/ה

פסיכולוגיה התפתחותית של המבוגר

מבוא לסוציולוגיה

תיאוריות בקרימינולוגיה

מבוא לאנתרופולוגיה חברתית

מבוא לגאוגרפיה חברתית

המבנה החוקי והמוסדי של מדינת ישראל

מקורות היסטוריים ואינטלקטואליים של מדעי החברה

תקשורת בין-אישית

קורסים מתודולוגיים:

סטטיסטיקה א + ב

שיטות מחקר שלב א + ב

קריאה מודרכת

הדרכה ביבליוגרפית

שימושי מחשב

 

 

קורסים שנה ב

קורסי חובה מתקדמים לכל המסלולים:

תיאוריות סוציולוגיות קלאסיות

אתנוגרפיה ושיטות מחקר איכותניות

דמוקרטיה, פלורליזם, ורב תרבותיות

פסיכולוגיה חברתית א + ב

החברה הישראלית א + ב

 

קורס התנסותי:

רווחתן של נשים

נוער בסיכון

 

קורסי תשתית

 

פסיכולוגיה:

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית א

מבוא לפסיכולוגיה פיזיולוגית ב

מבוא לתיאוריות אישיות

פסיכולוגיה של האישה – זהות מגדר וקשר

 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה:

חברה ומגדר

האנתרופולוגיה של הדת

תיאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

החברה הערבית בישראל

סוציולוגיה ארגונית

 

 

קרימינולוגיה:

ויקטימולוגיה

עבריינות נוער

סטייה חברתית

שיקום עבריינים במוסדות

 

 

קורסים שנה ג

 

סמינרים

 

פסיכולוגיה יישומית

פסיכולוגיה של התמכרויות

התמודדות עם אלימות בני נוער

נשים במזרח התיכון

 

קורסי תשתית

 

פסיכולוגיה:

פסיכופתולוגיה

פסיכולוגיה קוגניטיבית

הפסיכולוגיה של הלמידה

הפסיכולוגיה של התפיסה

 

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה:

החברה הערבית בישראל

סוציולוגיה של ארגונים

 

קרימינולוגיה:

פסיכופתולוגיה

תורת הענישה

 

 

קורסי בחירה כללי בשנים א-ג

תהליכים בין-אישיים בקבוצה

דיאלוג בין קבוצות

סייגים לאחריות הפלילית

סטייה, לחץ ויצירה

תקשורת, כלכלה וחברה

אנתרופולוגיה של המוסיקה

רוחניות עכשווית

תופעת הכתות המיסטיות

שינוי חברתי בעידן הפוסט-מודרני

ערבית מדוברת

 

  

 

 

 

עבור לתוכן העמוד