• תמונה

אוסף הספריה

רוב האוסף של הספריה מאורגן בשיטת המדף הפתוח וממוין על פי שיטת המיון העשרונית – שיטת דיואי. הספרים מסומנים בסרטים בצבעים שונים על פי הנושא שאליו הם שייכים. הקוראים מאתרים את הספרים הנדרשים להם בקטלוג הספריה הממוחשב ורשאים להוציאם מהמדפים ולעיין בהם או לשאול אותם.

 

רוב האוסף של הספריה מיועד להשאלה לקוראים הרשומים בקובץ הקוראים ובהתאם לכללי ההשאלה.

 

אוסף השמורים

כולל עותק אחד של הספרים המופיעים בסילבוסים של הקורסים כחובת קריאה. נוסף על כך ספרים מועברים לאוסף בהתאם לבקשת מרצה מסוים, או בהתאם להחלטת מנהלת הספריה. האוסף ממוקם באזור דלפק ההשאלה ואינו פתוח לשימוש חופשי של הקוראים.

בשעות פעילות הספריה, הספרים ניתנים לשימוש בספריה בלבד, באמצעות השארת תעודה מזהה בדלפק ההשאלה, בצמוד לכרטיס הספר עד להחזרתו. ספרים שמורים ניתן לשאול ללילה או לסוף שבוע, שעה לפני מועד סגירת הספריה ולהחזירם עד השעה 10:00 למחרת יום ההשאלה (או ביום ראשון). אין אפשרות להזמין מראש ספרים שמורים.

 

אוסף יעץ

כולל ספרי יעץ המשמשים לדליית מידע מהיר וראשוני. האוסף מורכב מאנציקלופדיות כלליות ונושאיות, ממילונים שונים, מלקסיקונים, מאטלסים וממדריכים. הספרים אינם ניתנים להשאלה. מילונים ניתן להשאיל לשיעור/מבחן.

 

אוסף כתבי-עת:

* בדפוס

כולל כתבי עת בתחומים שונים בשפות עברית ואנגלית. הפריטים מסודרים בסדר אלפביתי של שם כתב העת, וזאת כאשר יש הפרדה בין כתבי העת בעברית לכתבי

העת באנגלית. בספריית המשפטים קיים אוסף כתבי עת משפטיים, והוא כולל גם את קבצי הפסיקה והחקיקה.

כתבי עת אינם ניתנים להשאלה – השימוש בהם בספריה בלבד.

* אלקטרוניים

רוב כתבי העת באנגלית שהספריה מנויה עליהם הם אלקטרוניים וזמינים באמצעות קטלוג הספריה בטקסט מלא.

 

אוסף תדפיסים אלקטרוניים

פריטי מידע סרוקים שזמינים לקוראים מן המניין באמצעות קישור בקטלוג הספריה (הכניסה דרך זיהוי במחיצה: "כרטיס הקורא שלי" ובחירה ב"אוסף תדפיסים"). הפריטים (מאמר מכתב עת או פרק מספר) נסרקים על ידי צוות הספריה על פי בקשת מרצה, או על פי קריאת חובה ברשימות הביבליוגרפיות בקורסים, תוך שמירה על זכויות יוצרים.

 

מאגרי מידע אלקטרוניים

מאגרי מידע בעברית ובאנגלית המספקים גישה אלקטרונית לפריטים, כגון מאמרים מכתבי עת (רובם בטקסט מלא), קבצי מוזיקה, פסיקה וחקיקה ועוד. מאגרי המידע נגישים לקוראים מן המניין בלבד באמצעות סיסמה מכל מחשב המחובר לאינטרנט.


אוסף סרטים ודיסקים

כולל דיסקים של מוזיקה, תקליטורים שנלווים לספרים וסרטי DVD שבהם ניתן לצפות בספריה. את הקלטות והדיסקים (כולל אוזניות) ניתן לקבל בדלפק ההשאלה תמורת כרטיס סטודנט. הסרטים אינם ניתנים להשאלה לסטודנטים, ניתן לצפות בהם בעמדות צפייה בספריה.

 

עבור לתוכן העמוד