מטרת הלימודים

 

להקנות לסטודנטים ידע והבנה בתחומי הכלכלה, היכולת להבין תיאוריות כלכליות ולנתח תהליכים כלכליים במשק העולמי בכלל ובמשק הישראלי בפרט זאת לצד  הקניית ידע בנושאי ניהול המשאב האנושי, ניתוח תופעות ניהוליות, קבלת החלטות וקביעת מדיניות   .

עבור לתוכן העמוד