מבנה הלימודים

התוכנית מורכבת מ-4 יחידות:

 

חטיבה ראשונה- כלכלה

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: מבוא לכלכה מיקרו ומאקרו, יסודות החשבונאות, עקרונות תורת המימון, כלכלת ישראל, מושגים במסחר בינלאומי ועוד.

 

חטיבה שנייה- ניהול

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: יסודות השיווק, ניהול משאבי אנוש, יזמות בארגונים ציבוריים ועוד

 

חטיבה שלישית-פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: פילוסופיה של המדע, עולם המדע, שיטות מחקר כמותיות ועוד

 

חטיבה רביעית- לימודים כלליים

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: מבוא למשטר בישראל  , הכרת הדתות בראייה רב תרבותית (יהדות, הדרוזים והתיישבותם בגליל, , תולדות הנצרות, תולדות האסלאם ועוד ).

עבור לתוכן העמוד