• תמונה

מבנה התוכנית

תוכנית ה-B.A. הרב תחומי קרימינולוגיה ואכיפת החוק מורכבת מארבע חטיבות:

 

חטיבה ראשונה – קרימינולוגיה

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון:תיאוריות בקרימינולוגיה, מבוא לפסיכולוגיה, מבוא לפונולוגיה, סטייה חברתית ועוד.

 

חטיבה שנייה – אכיפת החוק

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: מבוא לאכיפת החוק,משטרה ושיטור,בתי סוהר ומוסדות תקון

 

 

חטיבה שלישית- פילוסופיה והיסטוריה של מדעים

בחטיבה זו ילמד קורסים כגון: פילוסופיה של המדע, עולם המדע,שיטות מחקר כמותיות ועוד.

 

חטיבה רביעית-לימודים כלליים

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון:מבוא למשטר בישראל, הכרת הדתות בראייה רב תרבותית (יהדות, הדרוזים והתיישבותם בגליל, תולדות הנצרות, תולדות האסלאם ועוד).

עבור לתוכן העמוד