יום אוריינטציה

בסמוך לפתיחת הלימודים תוזמן ליום אוריינטציה בחוג. הנוכחות ביום זה היא חשובה וחיונית

להשתלבותך בחוג.

במפגש יינתן מידע אשר יסייע לך בהתארגנות לקראת שנת הלימודים ולמהלך לימודיך במכללה.

במסגרת היום תיפגש עם ראש החוג,  רכזת החוג, נציגי הסגל והמחלקות השונות של המנהל האקדמי אשר יציגו בפניך מידע

החיוני לקראת תחילת שנת  הלימודים  לגבי הספרייה, מדור שכ"ל, דיקאנט הסטודנטים, מדור מחשוב וגורמי מנהל אקדמי.

עוד בנושא זה...

עבור לתוכן העמוד