טלפונים חשובים ונותני שירותים

 

למענה מהיר, מומלץ לפנות במייל כולל ציון הפרטים האישיים (שם מלא, ת"ז, מסלול לימודים, מהות הפנייה וטלפון לחזרה)

מחלקה

טלפון

פקס

מייל

רכזת הרשמה לפניות בנושא מועמדות שהוגשה בלבד

04-6927815

04-6927739

harshama@zefat.ac.il

מרכזייה

04-6927777

מזכירות אקדמית

04-6927704/6

04-6927737

מדור שכר לימוד

04-6927720/1

04-6927722

Inbalho@Zefat.ac.il

liate@Zefat.ac.il

מחשוב ותקשורת

04-6927808

04-6927810

support@zefat.ac.il

דיקנאט הסטודנטים

04-6927732

04-6927736

מרכז קריירה

04-6927831

career@zefat.ac.il

מדור בחינות

04-6927752/3

04-6927751

Exams@zefat.ac.il

ספרייה

04-6927745

04-6927758

library.mail@zefat.ac.il

אגודת הסטודנטים

04-6927754

04-6927765

Aguda@Zefat.ac.il

מזכירויות חוגים

בית הספר למשפטים

04-6927780

04-6927784

rinas@Zefat.ac.il

החוג לסיעוד

04-6927775

04-6927776

diklak@Zefat.ac.il

 

החוג למדעי המעבדה הרפואית

 

04-6927891

04-6927737

 

Odeliat@Zefat.ac.il

החוג לרפואת חרום

החוג לפיזיותרפיה

04-6927706

04-6927737

hanas@Zefat.ac.il

04-6927826

ranaj@zefat.ac.il

החוג למדעי ההתנהגות

04-6927892

04-6927737

natalier@zefat.ac.il

החוג למיסטיקה ורוחניות

 

04-6927702

04-6927737

oshratz@Zefat.ac.il

החוג לעבודה סוציאלית

04-6927760

04-6927763

galitbd@Zefat.ac.il

04-6927710

aehinoame@Zefat.ac.il

החוג ללימודים רב תחומיים

04-6927772/3

04-6927737

rolaz@Zefat.ac.il

החוג למערכות מידע קהילתיות

04-6927772

04-6927737

rolaz@Zefat.ac.il

החוג לספרות אמנות ומוסיקה

04-6927711

04-6927737

reemo@Zefat.ac.il

החוג לחינוך מיוחד

04-6927731

04-6927737

ilanitb@zefat.ac.il

 

עבור לתוכן העמוד