בחרתי לשלם את שכר הלימוד מראש. האם עלי להסדיר הוראת קבע בכל מקרה?

חזרה למדריך למועמד ולסטודנט החדש

 

כן, זאת בכדי למנוע חוסר נעימות, חסימות לשירותי המכללה ועיכובים מיותרים.

גובה שכר הלימוד עשוי להשתנות לאורך השנה בשל שינויים במערכת השעות כמו הוספה/ הסרה של קורסים.

על כן, חשוב שתהיה הוראת קבע תקינה ופעילה לאורך השנה.

עבור לתוכן העמוד