באילו מקרים אהיה זכאי/ת להנחה בשכר הלימוד השנתי?

חזרה למדריך למועמד ולסטודנט החדש

 

באם תבצע תשלום מלא של מלוא שכר הלימוד השנתי עד לתאריך 15.11 של אותה שנת לימודים, תהיה זכאי להנחה בגובה 2%

משכר הלימוד המלא. בכפוף לתקנון שכר לימוד.

עבור לתוכן העמוד