מבנה הלימודים

תכנית ה – B.A  רב תחומי בניהול ומשאבי אנוש מורכבת מארבע חטיבות:

חטיבה ראשונה – ניהול

בחטיבה זו ילמדו קורסים כגון: יסודות הניהול, יסודות השיווק, יסודות המימון, יזמות בארגונים, חדשנות ועוד.

  

חטיבה שניה- משאבי אנוש

חטיבה זו ילמדו קורסים כגון: ניהול משאבי אנוש, ניהול משאבי אנוש במנהל הציבורי, גיוס ומיון עובדים, יחסי עבודה, דיני עבודה ועוד.

 

חטיבה שלישית – פילוסופיה והיסטוריה של המדעים

בחטיבה זו ילמדו הקורסים: פילוסופיה של המדע, עולם המדע, שיטות מחקר כמותיות ועוד.

 

חטיבה רביעית – לימודים כלליים

בחטיבה זו ילמדו מגוון קורסים: מבוא למשטר במדינת ישראל, הכרת הדתות בראיה רב-תרבותית, אמנות, משפטים, ספרות, יחסים בינלאומיים, פוליטיקה ישראלית, קבלת החלטות וקביעת מדיניות. 

 

עבור לתוכן העמוד